تمامي اخبار و اطلاعيه‌ها
اطلاعيه
فني
مذهبي-فرهنگي
عمومي
 • بازدید مدیر کل اداره کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از نیروگاه مشهد:

  به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق مشهد؛ جناب آقای دکتر حمید رضا پناه مدیر کل محترم اداره کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی به اتفاق هیات همراه(،مدیران محترم حراست ، امور اجتماعی و روابط عمومی )این اداره با هدف آشنایی با نیروگاه مشهد، بازدید به عمل آوردند. برمبنای این گزارش؛ در ابتدای بازدید آقای مهندس امیرطالبی طرقبه مدیر عامل محترم نیروگاه جلسه ای به منظور آشنایی با نیروگاه ؛ میزان تولید ، احداث واحد های جدید و همینطور پیگیری کار سخت و زیان آور همکاران واحد شیمی و آتش نشانی پ

  عمومي      عباس گرايي       یکشنبه 3 اسفند 1399 ساعت 10:28

 • برگزاری دوره توجیحی آموزش

  برگزاری دوره توجیحی آموزش کنترل و نظارت برسیستم فرآیند دریافت سوخت مایع

  فني      عباس گرايي       یکشنبه 3 اسفند 1399 ساعت 10:28

 • پروژه احداث واحدهای جدید نیروگاه مشهد کلید خورد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق مشهد؛ جلسه مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با استاندار محترم خراسان رضوی و مدیران عامل شرکت برق منطقه ای خراسان و تولید برق خراسان و نیرو‌گاه مشهد جهت احداث ۳ واحد جدید در نیروگاه مشهد برگزار گردید.

  فني      عباس گرايي       یکشنبه 3 اسفند 1399 ساعت 10:28

 • برگزاری دوره توجیحی آموزش

  برگزاری دوره توجیحی آموزش کنترل و نظارت برسیستم فرآیند دریافت سوخت مایع

  فني      عباس گرايي       یکشنبه 3 اسفند 1399 ساعت 10:28

 • پروژه احداث واحدهای جدید نیروگاه مشهد کلید خورد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق مشهد؛ جلسه مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با استاندار محترم خراسان رضوی و مدیران عامل شرکت برق منطقه ای خراسان و تولید برق خراسان و نیرو‌گاه مشهد جهت احداث ۳ واحد جدید در نیروگاه مشهد برگزار گردید.

  فني      عباس گرايي       یکشنبه 3 اسفند 1399 ساعت 10:28

 • بازدید مدیر کل اداره کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از نیروگاه مشهد:

  به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق مشهد؛ جناب آقای دکتر حمید رضا پناه مدیر کل محترم اداره کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی به اتفاق هیات همراه(،مدیران محترم حراست ، امور اجتماعی و روابط عمومی )این اداره با هدف آشنایی با نیروگاه مشهد، بازدید به عمل آوردند. برمبنای این گزارش؛ در ابتدای بازدید آقای مهندس امیرطالبی طرقبه مدیر عامل محترم نیروگاه جلسه ای به منظور آشنایی با نیروگاه ؛ میزان تولید ، احداث واحد های جدید و همینطور پیگیری کار سخت و زیان آور همکاران واحد شیمی و آتش نشانی پ

  عمومي      عباس گرايي       یکشنبه 3 اسفند 1399 ساعت 10:28آرشیو اخبار