logo logo
تازه های نیروگاه یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 ساعت 21:53

اینرکیسینگ واحد گازی نیروگاه مشهد بازسازی و نصب گردید.

اینرکیسینگ واحد گازی شماره 1 شرکت مدیریت تولید برق مشهد که پس از کارکرد زیاد، هندسه آن دچار دفرمگی و پیچش شده بود، بازسازی و مجدداً در واحد یادشده نصب گردید.

اینرکیسینگ واحد گازی شماره 1 شرکت مدیریت تولید برق مشهد که پس از کارکرد زیاد، هندسه آن دچار دفرمگی و پیچش شده بود،  بازسازی و مجدداً در واحد یادشده نصب گردید.
مهندس یعقوبی-مدیرعامل شرکت با بیان مطلب بالا بیان کرد: تعریف پروژه پیرو نشست های فنی و با حضور مدیران و کارشناسان در کمیته بازسازی و ساخت داخل و دفتر مهندسی و برنامه ریزی شرکت، انجام شد.
مهندس یعقوبی اضافه کرد: این پروژه با هدف بومی سازی فرآیند بازسازی قطعات مسیرداغ، تأمین قطعات استراتژیک واحدهای گازی، توانمندسازی و حمایت از صنعت داخلی و کاهش هزینه تعمیرات در مدت 87 روز و با صرف 1350 نفر ساعت اجرایی شد.
مهندس امید مهاجر-کارشناس مکانیک دفتر مهندسی و برنامه ریزی- گفت: اینرکیسینگ موجود در نیروگاه با توجه به آزمایش های انجام شده از لحاظ ساختاری و متریال، نیاز به جوان سازی داشت.
مهندس مهاجر افزود: همچنین فلنچ دو نیمه اینرکیسینگ در قسمت تکیه گاه دچار شکست شده بود و با کارکرد زیاد آن، هندسه H.G.C دچار دفرمگی و پیچش شده بود. بنابراین ضرورت بازسازی H.G.C و استفاده مجدد آن در تعمیرات دوره ای وجود داشت.
سپس مهندس جلالی موسوی-مدیر امور مکانیک- ادامه داد: در مرحله نخست بازسازی اینرکیسینگ، نسبت به بررسی و مطالعات لازم مانند: آزمایش های متالوگرافی، خواص مکانیکی، ابعادی، طراحی فیکسچر، شبیه سازی عملیات حرارتی و ... اقدام شد و شرح کار بازسازی برمبنای پژوهش های انجام شده، تدوین گردید.
مدیر امور مکانیک گفت: در مرحله دوم، انتخاب پیمانکار با صلاحیت در خصوص پیشبرد شرح کار تعریف شده و مطابق دستورالعمل ها و استانداردها انجام شد.
مهندس جلالی موسوی بیان کرد: در مرحله سوم- اجرای پروژه- اقداماتی نظیر: ابعاد برداری، نقشه هندسه H.G.C به روش ابر نقاط (تصویربرداری) صورت گرفت و سپس برای مشخص شدن آسیب های سطحی، ضخامت سنجی و انجام تست های غیر مخرب (N.D.T) در تمام قسمت های H.G.C انجام شد.
مدیر امور مکانیک گفت: در ادامه اجرای پروژه، انجام فعالیت های تعمیراتی شامل: جوش کاری و ماشین کاری قسمت های آسیب دیده و همچنین ساخت فلنچ شکسته شده و جوشکاری آن صورت پذیرفت.
مهندس جلالی موسوی افزود: در مهم ترین بخش پروژه، طراحی و ساخت فیکسچر مناسب برای انجام عملیات حرارتی صورت گرفت.
مدیر امور مکانیک گفت: در ادامه روند اجرایی پروژه، نسبت به طراحی عملیات حرارتی و انجام آزمایش های مورد نیاز بر مبنای تست کشش گرم و خواص مکانیکی اقدام شد و سپس عملیات حرارتی مناسب با توجه به سیکل طراحی شده برای H.G.C در دمای حدودی 1000 درجه انجام گردید.
وی اشاره کرد: ماشین کاری (بورینگ) فلانچ های دو نیمه برای همسطح سازی آن ها و در گام بعد، ماشین کاری کاراسل برای همراستاسازی رینگ های داخلی و خارجی H.G.C صورت گرفت.
مدیر امور مکانیک از ساخت کولار و جوش کاری آن در رینگ بالایی H.G.Cو سرانجام کنترل نهایی ابعادی و ساختاری و تحویل قطعه به عنوان گام های پایانی این پروژه یاد کرد.


منبع:   تعداد بازدید : 252 نوشته شده توسط: اداره ارتباطات نبروگاه مشهد

کلمات کلیدی: 


بازگشت

درباره نيروگاه
بازرگاني
گالری
پيوندها
 گالری      
 عکس های تعمیرات اساسی نیروگاه      
       
       

  

hit counter