logo logo
تازه های نیروگاه شنبه 28 بهمن 1396 ساعت 10:16

با همکاری اداره مکانیک توربین گاز و اداره الکتریک بالانس ژنراتور واحد G13 انجام شد.

به گزارش آقای مهندس بیات مدیر دفتر مهندسی و برنامه ریزی با عنایت به افزایش میزان ارتعاش در یاتاقان Bژنراتور واحد G13 بازدید های فنی در بخش های مکانیک و برق در دستور کار اداره های مرتبط قرار گرفت و پس از بررسی جعبه دنده و رتور ژنراتور و بازدید داخلی از ناحیه اگزوز،مقرر گردید بالانس واحد انجام گردد .

 

به گزارش آقای مهندس بیات مدیر دفتر مهندسی و برنامه ریزی با عنایت به افزایش میزان ارتعاش در یاتاقان Bژنراتور واحد G13 بازدید های فنی در بخش های مکانیک و برق در دستور کار اداره های مرتبط قرار گرفت و پس از بررسی جعبه دنده و رتور ژنراتور و بازدید داخلی از ناحیه اگزوز،مقرر گردید بالانس واحد انجام گردد .
در ادامه آقای مهندس شفیع سرپرست اداره تعمیرات توربین گاز افزود پیرو اقدام های انجام شده توسط آقای مهندس مومنی و همکاران اداره تعمیرات الکتریک و آماده سازی ژنراتور و ایجاد دسترسی به محل وزنه های بالانس رتور ،پیش بینی لازم انجام گردید و طی سه مرحله بالانس رتور واحد با موفقیت انجام گردید.
وی افزود مقادیر ارتعاشات در استارت اول و قبل از وزنه گذاری به شرح ذیل بود.
در یاتاقان کمپرسور 0.24 اینچ بر ثانیه
در یاتاقان توربین 0.1 اینچ بر ثانیه
و در یاتاقان ژنراتور 0.87 اینچ بر ثانیه در حالیکه 
پس از پایان عملیات وزنه گذاری مقدار ارتعاش در یاتاقان کمپرسور 0.217 اینچ بر ثانیه؛ در یاتاقان توربین 0.116 اینچ بر ثانیه و در یاتاقان ژنراتور 0.213 اینچ بر ثانیه شد.

 


منبع:   تعداد بازدید : 297 نوشته شده توسط: اداره ارتباطات نبروگاه مشهد

کلمات کلیدی: 


بازگشت

درباره نيروگاه
بازرگاني
گالری
پيوندها
 گالری      
 عکس های تعمیرات اساسی نیروگاه      
       
       

  

hit counter