logo logo
تازه های نیروگاه جمعه 6 مرداد 1396 ساعت 18:6

پایان تعمیرات اضطراری ترانس اصلی واحد G12 نیروگاه مشهد

تعمیرات اضطراری ترانسفورماتور 90MVA واحد G12 نیروگاه مشهد، به دلیل بروز عیب در سیم پیچ HV، از مورخ 96/04/07 آغاز و در مورخ 96/04/26 با موفقیت به پایان رسید.

تعمیرات اضطراری ترانسفورماتور  90MVA واحد G12 نیروگاه مشهد، به دلیل بروز عیب در سیم پیچ HV، از مورخ 96/04/07 آغاز و در مورخ 96/04/25 با موفقیت به پایان رسید.
مهندس علی نعمتی- مسئول تعمیرات الکتریک  با بیان مطلب فوق افزود: در پی عیب بوجود آمده همزمان باسوئیچینگ در ترانسفورماتور یادشده، تست های الکتریکی به منظور تشخیص محدوده عیب انجام شد.
مسئول تعمیرات الکتریک ادامه داد: با توجه به نتایج تست، نیاز به تخلیه 18 هزار لیتر روغن ترانس و بازدید داخلی ضرورت پیدا کرد که بدین منظور و پس از فراهم نمودن امکان بازدید داخلی، مشاهده گردید کویل فاز W دچار دفرمگی شده، به همین منظور تعمیرات ترانسفورماتور یادشده در اولویت کاری شرکت قرار گرفت.
مهندس نعمتی گفت: به منظور اجرای تعمیرات، همکف سالن واحد شماره 2 اشکودا که از ویژگی کرین 80 تن برخوردار است، به عنوان کارگاه تعمیر ترانسفورماتور انتخاب گردید.
مسئول تعمیرات الکتریک ادامه داد: با توجه به زمان بر بودن مراحل ریل گذاری انتقال ترانسفورماتور، تصمیم گرفته شد تا حد امکان سبک سازی تجهیز یادشده انجام گردد و در نهایت از یک دستگاه جراثقال سنگین به منظور جابجایی و انتقال استفاده شد.
در ادامه مهندس خانعلی زاده مدیر امور تعمیرات برق و کنترل بیان کرد: وزن بالای این ترانسفورماتور که به جز روغن دارای وزنی معادل 75 تن می باشد، محدودیت هایی را ایجاد می نمود که با پیش بینی به عمل آمده موارد رفع و انتقال ترانسفورماتور به محل کارگاه با موفقیت انجام شد.
مدیر امور برق و کنترل گفت: در محل کارگاه عملیات دمونتاژ اکتیو پارت با سرعت و دقت بالا انجام شد و پس از دسترسی به محل بروز عیب، عملیات تعمیر با جدیت آغاز گردید.
وی افزود: در این مرحله و با عنایت به بررسی های انجام شده، علاوه بر تعمیر محل عیب، دیگر کویل ها با دقت نظر مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات جزئی مشاهده شده و لقی های موجود، ضمن تقویت ایزولاسیون برطرف گردید.
مهندس خانعلی زاده گفت: در ادامه روند تعمیرات، تست های LV انجام گردید و با توجه به مثبت بودن نتایج، مونتاژ ترانسفورماتور در دستور کار قرار گرفت.
مدیر امور برق و کنترل ادامه داد: پروسه خشک نمودن ترانسفورماتور با دقت نظر و حساسیت ویژه و طی فرایند تعریف شده، انجام گردید و پس از رسیدن به مقادیر استاندارد خلاء، نتایج روغن و تست مقاومت عایقی این پروسه به پایان رسید.
مهندس خانعلی زاده گفت: به منظور اطمینان از درستی اجرای فرایند تعمیرات، تست مقاومت عایقی و پارامترهای سیم پیچ انجام شد وتست HV با استفاده از یک دستگاه مولد و 2 دستگاه ترانسفورماتور واسط 20/0.4KV و 20/11KV انجام گردیدو پارامترهای ولتاژی و جریانی و میزان صدا هسته ثبت گردید.
مدیر امور برق و کنترل ادامه داد: در تست یاد شده، ترانسفورماتور باولتاژ نامی به مدت یک ساعت تحت تانسیون قرار گرفت و نتایج نشانگر درستی پارامترهای ترانسفورماتور بود.
مهندس خانعلی زاده بیان کرد: در مراحل پایانی تعمیرات، ترانسفورماتور به محل باسداکت ژنراتور منتقل و پس از مونتاژ اتصالات و تست های پیوستگی مدارجریان، مورد بهره برداری قرار گرفت و واحد با بار کامل مورد بهره برداری قرار گرفت.
مهندس یعقوبی – مدیرعامل شرکت- در اهمیت و حساسیت این اقدام افزود: با توجه به گرمای هوا و پیک مصرف شبکه،  اجرای تعمیرات ترانسفورماتور در عین سرعت؛ دقت و کیفیت را طلب می کرد که با عملکردمطلوب مدیران امورو کارکنان شرکت، تعمیرات ترانسفورماتور یاد شده به پایان رسید.
مدیرعامل شرکت اجرای تعمیرات ترانسفورماتورقدرت 90MVA  واحد در مدت18روز رابا توجه به نیاز شبکه از دیگر نقاط قوت و ویژگی برجسته این تعمیرات برشمرد. 
گفتنی است آقایان: مهندسان دیزبادی-پورعلی-صیدمحمدخانی- زارع و مومنی از اعضای موثر تیم تعمیرات ترانسفورماتور یادشده بودند.

منبع:   تعداد بازدید : 393 نوشته شده توسط: اداره ارتباطات نبروگاه مشهد

کلمات کلیدی: 


بازگشت

درباره نيروگاه
بازرگاني
گالری
پيوندها
 گالری      
 عکس های تعمیرات اساسی نیروگاه      
       
       

  

hit counter