logo logo
اطلاعيه شنبه 9 آبان 1394 ساعت 10:35

رویه پذیرش کارآموزان در نیروگاه مشهد

شرایط پذیرش کارآموزان در سه مقطع تحصیلی متوسطه، کاردانی و کارشناسی اعلام گردید.

          به اطلاع همکاران محترم می­رساند مطابق سنوات گذشته  رویه پذیرش کارآموزان در سه مقطع تحصیلی متوسطه، کاردانی و کارشناسی به شرح زیر اجرا می­گردد:  
 
 مقطع متوسطه:
شرایط:
 1. پذیرش فقط در تابستان
 2. پذیرش فقط از بین فرزندان همکار
رویه:
 1. هماهنگی اولیه با امور مرتبط
 2. پذیرش درخواست و معرفی نامه مرکز آموزشی از طریق مدیرعامل
 3. انجام مراحل پذیرش ( ارسال تایید پذیرش از طریق آموزش- تایید حفا- تایید ایمنی)
 4. جذب در کارگاه­های امور مرتبط و طی مدت ساعت کارورزی
 5. پایان تقریبا" 3/2 از مدت ساعت کارورزی- تجربی
 6. انجام تسویه و تایید کارورزی
 
 
مقطع کاردانی:
شرایط:
 1. پذیرش در تمامی ایام سال
 2. پذیرش از تمامی موسسات و مراکز آموزشی معتبر
 3. پذیرش بر اساس نیاز و ظرفیت امور
رویه:
 1. هماهنگی اولیه با امور ذی­ربط برای تعیین میزان ظرفیت
 2. پذیرش درخواست و معرفی نامه مرکز آموزشی از طریق مدیرعامل
 3. انجام مراحل پذیرش (ارسال تایید پذیرش از طریق آموزش- تایید حفا- تایید ایمنی)
 4.  معرفی به امور و جذب در کارگاه­های مرتبط و طی مدت ساعت کارآموزی به صورت کارگاهی
 5. پایان تقریبا" 3/2 از مدت ساعت کارآموزی- تجربی
 6. انجام تسویه و تایید کارآموزی
 
 
 
 
 
 
مقطع کارشناسی:
شرایط:
 1. پذیرش در تابستان
 2. پذیرش از دانشگاه­های معتبر
 
رویه:
 1. ارسال فراخوان عمومی به دانشگاه­های معتبر
 2. ثبت مشخصات فردی و تحصیلی متقاضیان
 3.  انجام مصاحبه و تفهیم موضوع پروژه توسط کارشناس راهنما  و انتخاب موضوع توسط کار آموز
 4. پذیرش درخواست و معرفی نامه مرکز آموزشی از طریق مدیرعامل
 5. انجام مراحل پذیرش (ارسال تایید پذیرش از طریق آموزش- تایید حفا- تایید ایمنی)
 6.  انجام پروژه تحقیقاتی با همکاری کارشناس راهنما و نظارت دفترمهندسی
 7. پایان پروژه تحقیقاتی و ارایه پروژه در نشست
 8. دریافت مستندات انجام پروژه؛ تسویه و تایید کارآموزی
 9. ارزیابی، رتبه بندی و تقدیر از پروژه­های تحقیقاتی برتر، کارآموزان و کارشناس راهنما
 
دفتر مهندسی و برنامه ریزی
18/7/94
  
 
 
                                
 
           به اطلاع همکاران محترم می­رساند مطابق سنوات گذشته  رویه پذیرش کارآموزان در سه مقطع تحصیلی متوسطه، کاردانی و کارشناسی به شرح زیر اجرا می­گردد:  
 
 مقطع متوسطه:
شرایط:
 1. پذیرش فقط در تابستان
 2. پذیرش فقط از بین فرزندان همکار
رویه:
 1. هماهنگی اولیه با امور مرتبط
 2. پذیرش درخواست و معرفی نامه مرکز آموزشی از طریق مدیرعامل
 3. انجام مراحل پذیرش ( ارسال تایید پذیرش از طریق آموزش- تایید حفا- تایید ایمنی)
 4. جذب در کارگاه­های امور مرتبط و طی مدت ساعت کارورزی
 5. پایان تقریبا" 3/2 از مدت ساعت کارورزی- تجربی
 6. انجام تسویه و تایید کارورزی
 
 
مقطع کاردانی:
شرایط:
 1. پذیرش در تمامی ایام سال
 2. پذیرش از تمامی موسسات و مراکز آموزشی معتبر
 3. پذیرش بر اساس نیاز و ظرفیت امور
رویه:
 1. هماهنگی اولیه با امور ذی­ربط برای تعیین میزان ظرفیت
 2. پذیرش درخواست و معرفی نامه مرکز آموزشی از طریق مدیرعامل
 3. انجام مراحل پذیرش (ارسال تایید پذیرش از طریق آموزش- تایید حفا- تایید ایمنی)
 4.  معرفی به امور و جذب در کارگاه­های مرتبط و طی مدت ساعت کارآموزی به صورت کارگاهی
 5. پایان تقریبا" 3/2 از مدت ساعت کارآموزی- تجربی
 6. انجام تسویه و تایید کارآموزی
 
 
 
 
 
 
مقطع کارشناسی:
شرایط:
 1. پذیرش در تابستان
 2. پذیرش از دانشگاه­های معتبر
 
رویه:
 1. ارسال فراخوان عمومی به دانشگاه­های معتبر
 2. ثبت مشخصات فردی و تحصیلی متقاضیان
 3.  انجام مصاحبه و تفهیم موضوع پروژه توسط کارشناس راهنما  و انتخاب موضوع توسط کار آموز
 4. پذیرش درخواست و معرفی نامه مرکز آموزشی از طریق مدیرعامل
 5. انجام مراحل پذیرش (ارسال تایید پذیرش از طریق آموزش- تایید حفا- تایید ایمنی)
 6.  انجام پروژه تحقیقاتی با همکاری کارشناس راهنما و نظارت دفترمهندسی
 7. پایان پروژه تحقیقاتی و ارایه پروژه در نشست
 8. دریافت مستندات انجام پروژه؛ تسویه و تایید کارآموزی
 9. ارزیابی، رتبه بندی و تقدیر از پروژه­های تحقیقاتی برتر، کارآموزان و کارشناس راهنما
 
دفتر مهندسی و برنامه ریزی
18/7/94
  
 
 
                                
 
 

منبع: دفتر مهندسی و برنامه ریزی  تعداد بازدید : 505 نوشته شده توسط: عباس گرايي

کلمات کلیدی:  پذیرش، کارآموزی


بازگشت

درباره نيروگاه
بازرگاني
گالری
پيوندها
 گالری      
 عکس های تعمیرات اساسی نیروگاه      
       
       

  

hit counter