logo logo
فني پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 11:36

ترانسفورماتور 1600KVA To3 الین تعمیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق مشهد، ترانسفورماتور T03الین که به علت ورود گربه به داخل ترانسفورماتور باعث اتصالی بین برقگیر و بدنه ترانسفورماتور شده بود، تعمیر شد.

ترانسفورماتور 1600KVA To3 الین تعمیر شد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق مشهد، ترانسفورماتور  T03الین  که به علت ورود گربه به داخل ترانسفورماتور باعث اتصالی بین برقگیر و بدنه ترانسفورماتور شده بود، تعمیر شد.
مجتبی مومنی رئیس اداره تعمیرات الکتریک نیروگاه مشهد در رابطه با مطلب فوق گفت: این اتصالی باعث شکسته شدن دو عدد از بوشینگ های سمت HV ترانسفورماتور شد، که پس از ایزوله ترانس توسط بهره برداری محترم ، جهت جلو گیری از هدر رفت روغن ترانسفورماتور، سطح روغن ترانسفورماتور تا روی اکتیو پارت پایین آورده شد.سپس هرسه بوشینگ سمتHV تعویض شد و اورینگ های بوشینگهای  سمت LV نیز تعویض شد.: پس از اطمینان از رفع نشتی های ترانسفورماتور،  روغن به ترانسفورماتور تزریق شد.
وی در پایان افزود: پس از اطمینان از رفع نشتی های ترانسفورماتور،  روغن به ترانسفورماتور تزریق شد. و پس از انجام  تست های  الکتریکی  ترانس، ترانسفورماتور به بهره برداری محترم تحویل داده شد.

منبع: روابط عمومی  تعداد بازدید : 13 نوشته شده توسط: عباس گرايي

کلمات کلیدی: 


بازگشت

درباره نيروگاه
بازرگاني
گالری
پيوندها
 گالری      
 عکس های تعمیرات اساسی نیروگاه      
       
       

  

hit counter