نیـروگـاه مشـهد در شرق شهرمشهد مقدس و در زمینی به مساحت  35 هکتار احداث شده است.این نیروگاه در سال 1343 تاسیس گردیده و از سال 1347 با افتتاح دو واحد الین هر کدامبه ظرفیت 5/12 مگاوات آغاز به کار نموده است. همچنین در طی سال های بعد با اجرای طرح های توسعه ای در این نیروگاه ، ظرفیت تولید افزایش یافته است. قدرت نیروگاه اکنون 328 مگاوات می باشد و سهم نیـروگاه مشهـد از کل تولید نیروی برق استان در حدود 10% می باشد.[ادامه مطلب]