نام شرکت آدرس سایت
شركت توزيع نيروی برق نواحی استان تهران www.tvedc.ir
شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان شرقی  www.ezepdico.ir
شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان غربی www.waepd.ir
شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان           www.epedc.ir
شركت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی  www.kedc.ir
شركت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد www.meedc.com
شركت توزيع نيروی برق كهكيلويه و بويراحمد     www.kbepdco.com
شركت توزيع نيروی برق استان ايلام www.barghilam.com
شرکت توزيع نيروی برق شهرستان اصفهان www.eepdc.ir
شرکت توزيع نيروی برق اهواز www.bargh-ahvaz.com
شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان شمالی www.nkedc.ir
شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان جنوبی www.skedc.ir
 شرکت توزيع نيروی برق تهران بزرگ www.tbtb.ir
 شرکت توزيع نيروی برق استان  البرز www.wtppdc.ir
 شرکت توزيع نيروی برق استان چهار محال بختياری www.chb-edc.ir
 شرکت توزيع نيروی برق استان خوزستان www.kepdc.com
 شرکت توزيع نيروی برق زنجان www.zedc.ir
 شرکت توزيع نيروی برق شهرستان شيراز www.shirazedc.co.ir
 شرکت توزيع نيروی برق استان فارس www.farsedc.com
 شرکت توزيع نيروی برق استان قم www.qepd.co.ir
 شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان www.kurdelectric.ir
 شرکت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه www.kpedc.ir
 شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان www.ped-golestan.com
 شرکت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد www.meedc.com
 شرکت توزيع نيروی برق استان هرمزگان www.hedc.co.ir
 شرکت توزيع نيروی برق استان لرستان www.barghlorestan.ir
 شرکت توزيع نيروی برق استان مازندران   www.mazdist.com
 شرکت توزيع نيروی برق استان همدان   www.edch.ir
 شرکت توزيع نيروی برق استان يزد   www.yedc.ir
 شرکت توزيع نيروی برق استان سمنان   www.sistan-edc.moe.org.ir
 شرکت توزيع نيروی برق جنوب كرمان   www.sked.co.ir
 شرکت توزيع نيروی برق گيلان   www.gilan-edc.moe.org.ir
 شركت توزيع نيروی برق استان بوشهر   www.bargh.boshehr.com
 شركت توزيع نيروی برق شهرستان تبريز   www.toztab.ir
 شركت توزيع نيروی برق شمال استان كرمان   www.nked.co.ir
 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی www.mpedc.ir
شركت توزيع نيروی برق غرب استان مازندران www.bargh-gmaz.ir
 شركت توزيع نيروی برق استان قزوين www.qazvin-ed.co.ir
 شركت توزيع نيروی برق استان اردبيل www.aped.ir